RapiClear SARS-CoV-2 rýchle testovanie antigénov 1ks
2,75 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
RapiClear SARS-CoV-2 rýchle testovanie antigénov 1ks
2,75 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Test je určený na profesionálne použitie.Test je určený na identifikáciu protilátok nukleokapsidového antigénu SARS-CoV-2. Tento antigén je vo všeobecnosti detegovateľný vo vzorkách z horných dýchacích ciest počas akútnej fázy infekcie. SARS-CoV-2 súprava rýchleho testovania antigénov poskytuje predbežné výsledky testu s negatívnymi výsledkami nevylučujúcimi infekciu SARS-Cov-2.Test nemôže byť použitý ako výlučná báza pre liečenie alebo iné rozhodnutie riadenia.Použitie:Výter z nosohltanu aseptickou tyčinkou s bavlnou, umelým vláknom, penou a polyesterom s elastickou rukoväťou. Keď špička výterovej tyčinky dosiahne zadnú stenu nosohltanovej dutiny pomaly ju otočiť o 2 otočenia a potom pomaly vytiahnuť výterovú tyčinku von. Následne otvoriť extrakčné kvapkadlo a testovací roztok. Pridať 10 kvapiek roztoku extraktu do kvapkadla. Navlhčiť výterovú tyčinku, otáčať ju a stláčať 10-krát. Následne premiešať roztok extraktu a podržať 1 minútu.Táto súprava je kvalitativný test a používa sa len na pomocnú diagnózu in vitro. Výsledky tohto testu slúžia len na klinickú referenciu a nemali by byť použité ako výlučná báza pre klinickú diagnózu a liečenie. Finálna diagnóza ochorenia by mala byť určená po komplexnom vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych výsledkov.

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid samodiagnostický test
2,52 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid samodiagnostický test
2,52 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

AG rýchlotest s vysokou citlivosťou na OMICRON.Rýchly antigénový test na detekciu vírusu SARS-CoV-2 pre variant OMICRON vo vzorke anteriórneho výteru z nosa (z prednej časti nosa).Test je určený na použitie samotným pacientom (na samodiagnostiku).Ako sa používa antigénový test Flowflex:Umyjú sa alebo sa vydezinfikujú ruky. Pred začiatkom testu sa uistí, že ruky sú suché. Pred použitím testu je potrebné si prečítať návod. Skontroluje sa dátum exspirácie vytlačený na fóliovom vrecku s kazetou. Otvorí sa vrecko. Skontroluje sa, či na kazete je vidno okienko výsledkom a jamku na vzorku.Postup testu:1. Otvorí sa skúmavka s extrakčným pufrom.2. Skúmavka sa vloží do otvoru na krabičke.3. Otvorí sa obal s tyčinkou na výter. Výstraha: Nedotýkať sa absorpčného konca tyčinky rukami.4. Zasunie sa celý absorpčný koniec tyčinky do nosovej dierky. Jemným otáčaním sa tyčinka zasunie maximálne 2,5 cm od okraja nosovej dierky.5. Tyčinkou sa 5-krát otočí a dotýka sa pri tom vnútornej strany nosovej dierky. Tyčinka sa vytiahne a zasunie do druhej nosovej dierky. Opakuje sa krok 4.6. Tyčinka sa vyberie z nosovej dierky.7. Tyčinka sa zasunie do skúmavky a 30 sekúnd sa ňou pohybuje.8. Tyčinka sa 5-krát otočí a stláča sa pri tom skúmavka.9. Stlačí sa skúmavka a vytiahne sa tyčinka.10. Kvapkadlo sa pevne priskrutkuje na skúmavku s extrakčným pufrom. Poriadne sa premieša vírením alebo ťukaním na dno skúmavky.11. Zo skúmavky sa jemne vytlačia 4 kvapky roztoku do jamky na vzorku.12. Výsledok sa odčíta po 15-30 minútach. Po 30 minútach sa už výsledok neodčítava.Upozornenie pri použití samodiagnostického antigénového testu Flowflex: Pred a počas testu nejedzte, nepite a nefajčite. Ak náhodou dôjde ku kontaktu extrakčného pufra s pokožkou alebo očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte ošetrenie. Nedodržanie pokynov v príbalovej informácii môže mať za následok nepresný výsledok testu. Pri krvácaní z nosa neodoberajte vzorku. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. Test nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vrecku. Všetky použité testy, nástroje a potenciálne kontaminovaný materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

RAPICLEAR COVID-19 IGG/IGM TEST 1SET
4,03 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
RAPICLEAR COVID-19 IGG/IGM TEST 1SET
4,03 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Test je určený na profesionálne použitie. Test na protilátky COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) je chromatografická imunoanalýza bočného toku. Testovacia kazeta pozostáva z: konjugovaná podložka tmavočervenej farby obsahujúca antigény SARS-CoV-2 konjugované s koloidným zlatom (konjugáty COVID-19),pás nitrocelulózovej membrány obsahujúci dva testovacie prúžky (prúžky M a G) a kontrolný prúžok (prúžok C).Použitie testu RapiClear COVID-19:1. Otvoriť vrecúško pri vrube a vybrať zariadenie. 2. Testovacie zariadenie umiestniť na čistý a rovný povrch. 3. Naplniť pipetové kvapkadlo vzorkou. 4. Držať kvapkadlo vertikálne a kvapnúť 10 µl vzorky do jamky na vzorku tak, aby tam neboli žiadne bublinky. 5. Ihneď potom pridať 2 kvapky (asi 70-100 µl) zrieďovadla vzorky. 6. Nastaviť časovač. 7. Výsledky sa dajú čítať do 15 minút. Nečítať výsledky po 15 minútach. 8. Po interpretovaní výsledkov vyhodiť testovacie zariadenie, aby sa predišlo zámene.Upozornenie: 1) Pri testovaní prítomnosti protilátok na SARS-CoV-2 v sére, plazme alebo čistej krvi musia byť postup analyzovania a interpretácia výsledkov testu úzkostlivo dodržiavané. Nedodržanie postupu môže dať nepresné výsledky.2) Vzorku je potrebné testovať v laboratóriu s určitými podmienkami. So všetkými vzorkami a materiálmi v procese testovania je potrebné manipulovať v súlade s laboratórnymi praktikami pre infekčné ochorenia.3) Test na protilátky COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) je obmedzený na kvalitatívnu detekciu protilátok na SARS-CoV-2 v ľudskom sére, plazme alebo čistej krvi.4) Negatívny výsledok sa môže vyskytnúť vtedy, ak množstvo protilátok SARS-CoV-2 prítomných vo vzorke je pod limitmi detekcie analýzy alebo ak protilátky, ktoré sú detegované, nie sú prítomné počas fázy ochorenia, v ktorej bola vzorka odobraná.5) Niektoré vzorky obsahujúce neobvykle vysoký titer heterofilných protilátok alebo reumatický faktor môžu ovplyvniť očakávané výsledky.6) Výsledky získané s týmto testom by mali byť interpretované len vkonjunkcii s ďalšími diagnostickými postupmi a klinickými nálezmi.

Singclean COVID-19 Rapid Antigénový test 1 ks
1,43 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Singclean COVID-19 Rapid Antigénový test 1 ks
1,43 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Použitie antigénového testu Singclean:Odber vzoriek:1. Testovacia súprava COVID-19 (Colloidal Gold Method) sa môže použiť na vykonanie testovania z nazálne odobratej vzorky.2. Testovanie by sa malo vykonať ihneď po odbere vzorky.3. Pred testovaním preneste vzorky na izbovú teplotu.4. Ak majú byť vzorky odoslané, mali by byť zabalené v súlade s miestnymi predpismi na prepravu agensov biologického pôvodu, ktoré sa na ne vzťahujú.Pracovný postup:Pred testovaním nechajte skúšobnú kazetu, vzorku, tlmivý roztok a / alebo kontroly, aby sa ustálili na izbovej teplote (15 – 30 °C).1. Vyberte testovaciu kazetu z utesneného fóliového vrecka, použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test uskutoční do jednej hodiny.2. Položte testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch.Vykonanie testu:1. Požiadajte pacienta, aby si odstránil sekréty na povrchu prednej nosnej dutiny. Hlavu udržujte mierne naklonenú a tampón jemne a pomaly zasuňte cez nosnú dutinu do nosohltanu. Keď narazíte na odpor, dostali ste sa do zadného nosohltanu, zostante niekoľko sekúnd absorbovať sekréty a jemným otočením vyberte tampón.2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl. Umiestnite fľašu s pufrom na extrakciu antigénu kolmo nadol, stlačte fľašu, aby pufor voľne kvapkal do extrakčnej skúmavky bez toho, aby ste sa dotkli okraja skúmavky, a pridajte 6 kvapiek (asi 200 μl) do skúmavky.3. Vložte tampónovú vzorku do extrakčnej skúmavky s vopred pridaným tlmiacim roztokom a s tampónom asi 10-krát rotujte, zatiaľ čo pritláčate hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa antigén z tampónu uvoľnil, a potom ho nechajte stáť asi 1 minútu.4. Vyberte tampón za súčasného stláčania špičky tampónu, aby z tampónu mohlo vytiecť čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami zneškodňovania biologického odpadu.5. Nasaďte kvapkadlo na skúmavku a pevne ju zatvorte a nechajte ju stáť ďalšiu 1 minútu.6. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kazetu, pridajte 3 kvapky (asi 100 µl) do otvoru (S) pre vzorku na testovacej kazete (alebo pridajte 100 µl pomocou pipety) a spustite časovač.7. Počkajte, kým sa objaví farebný prúžok (T). Výsledok by sa mal dať prečítať za 15 minút. Výsledok neinterpretujte po 20 minútach.Interpretácia výsledkov:NEGATÍVNE:Ak je prítomný iba prúžok C, absencia akejkoľvek vínovej farby v prúžku T naznačuje, že vo vzorke nebol detegovaný žiadny antigén COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny.COVID-19 pozitívny:Okrem prítomnosti prúžku C, ak sa vyfarbí súčasne prúžok T, test indikuje prítomnosť antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny na COVID-19.NEPLATNÉ:Kontrolný prúžok C sa nezobrazuje. Nedostatok vzorky alebo nesprávny postup sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania testu. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:1. Len pre profesionálne diagnostické použitie in Vitro. Nepoužívajte po dátume exspirácie.2. Pred vykonaním testu je potrebné prečítať si priložený príbalový leták. Nedodržanie postupu vedie k nepresným výsledkom testu.3. Nepoužívajte, ak je skúmavka / puzdro poškodené alebo zlomené.4. Test je určený na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností test nepoužívajte opakovane.5. Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, akoby obsahovali infekčné agens. Počas testovania dodržiavajte zavedené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a pre správne zneškodnenie vzoriek dodržiavajte štandardné postupy.6. Pri skúšaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí.7. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.8. Test nevykonávajte v miestnosti so silným prúdením vzduchu, tj. elektrický ventilátor alebo silná klimatizácia.

AG Test SINGCLEAN COVID-19 20 ks
29,17 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
AG Test SINGCLEAN COVID-19 20 ks
29,17 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na pevnej fáze pre rýchlu a kvalitatívnu detekciu antigénu nového koronaviru 2019 v ľudskej dutine nosnej, nosohltane a krku.Len pre profesionálne diagnostické použitie in Vitro.Odber vzoriek:1. Testovacia súprava COVID-19 (Colloidal Gold Method) sa môže použiť na vykonanie testovania z nazálne odobratej vzorky.2. Testovanie by sa malo vykonať ihneď po odbere vzorky.3. Pred testovaním preneste vzorky na izbovú teplotu.4. Ak majú byť vzorky odoslané, mali by byť zabalené v súlade s miestnymi predpismi na prepravu agensov biologického pôvodu, ktoré sa na ne vzťahujú.Pracovný postup:Pred testovaním nechajte skúšobnú kazetu, vzorku, tlmivý roztok a / alebo kontroly, aby sa ustálili na izbovej teplote (15 – 30 °C).1. Vyberte testovaciu kazetu z utesneného fóliového vrecka, použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test uskutoční do jednej hodiny.2. Položte testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch.Vykonanie testu:1. Požiadajte pacienta, aby si odstránil sekréty na povrchu prednej nosnej dutiny. Hlavu udržujte mierne naklonenú a tampón jemne a pomaly zasuňte cez nosnú dutinu do nosohltanu. Keď narazíte na odpor, dostali ste sa do zadného nosohltanu, zostante niekoľko sekúnd absorbovať sekréty a jemným otočením vyberte tampón.2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl. Umiestnite fľašu s pufrom na extrakciu antigénu kolmo nadol, stlačte fľašu, aby pufor voľne kvapkal do extrakčnej skúmavky bez toho, aby ste sa dotkli okraja skúmavky, a pridajte 6 kvapiek (asi 200 μl) do skúmavky.3. Vložte tampónovú vzorku do extrakčnej skúmavky s vopred pridaným tlmiacim roztokom a s tampónom asi 10-krát rotujte, zatiaľ čo pritláčate hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa antigén z tampónu uvoľnil, a potom ho nechajte stáť asi 1 minútu.4. Vyberte tampón za súčasného stláčania špičky tampónu, aby z tampónu mohlo vytiecť čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami zneškodňovania biologického odpadu.5. Nasaďte kvapkadlo na skúmavku a pevne ju zatvorte a nechajte ju stáť ďalšiu 1 minútu.6. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kazetu, pridajte 3 kvapky (asi 100 µl) do otvoru (S) pre vzorku na testovacej kazete (alebo pridajte 100 µl pomocou pipety) a spustite časovač.7. Počkajte, kým sa objaví farebný prúžok (T). Výsledok by sa mal dať prečítať za 15 minút. Výsledok neinterpretujte po 20 minútach.Interpretácia výsledkov:NEGATÍVNE:Ak je prítomný iba prúžok C, absencia akejkoľvek vínovej farby v prúžku T naznačuje, že vo vzorke nebol detegovaný žiadny antigén COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny.COVID-19 pozitívny:Okrem prítomnosti prúžku C, ak sa vyfarbí súčasne prúžok T, test indikuje prítomnosť antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny na COVID-19.NEPLATNÉ:Kontrolný prúžok C sa nezobrazuje. Nedostatok vzorky alebo nesprávny postup sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania testu. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:1. Len pre profesionálne diagnostické použitie in Vitro. Nepoužívajte po dátume exspirácie.2. Pred vykonaním testu je potrebné prečítať si priložený príbalový leták. Nedodržanie postupu vedie k nepresným výsledkom testu.3. Nepoužívajte, ak je skúmavka / puzdro poškodené alebo zlomené.4. Test je určený na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností test nepoužívajte opakovane.5. Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, akoby obsahovali infekčné agens. Počas testovania dodržiavajte zavedené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a pre správne zneškodnenie vzoriek dodržiavajte štandardné postupy.6. Pri skúšaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí.7. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.8. Test nevykonávajte v miestnosti so silným prúdením vzduchu, tj. elektrický ventilátor alebo silná klimatizácia.

Goldsite Slinný antigénový test 1ks
4,41 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Goldsite Slinný antigénový test 1ks
4,41 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Rýchly test antigénu slín COVID-19 s označením CE. Test sa používa na kvalitatívnu detekciu antigénu COVID-19 v ľudských slinách a deteguje nový koronavírusový N proteínový antigén, ktorý je možné detegovať v ranom štádiu vírusovej infekcie a môže byť použitý ako priamy dôkaz vírusovej infekcie.Môže byť použitý ako pomocný diagnostický index v klinickej praxi. Rýchly test využíva technológiu imunochromatografie na detekciu antigénu SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudských slín a nevyžaduje žiadne ďalšie vybavenie.Výsledky testu už za 12 minútObsah baleniaLievik na odber slínPipetaZberná skúmavka s roztokomRýchlotest 

AG Test REALYTECH Covid-Chrípka A/B 1ks
2,85 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
AG Test REALYTECH Covid-Chrípka A/B 1ks
2,85 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Diagnostický test na kvalitatívnu detekciu nového koronavírusu a chrípkových antigénov A a B vo výtere z nosovej dutiny.

BOIRON Test&Care 2v1 Covid-19/Flu nosový samodiagnostický test 1ks
3,07 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
BOIRON Test&Care 2v1 Covid-19/Flu nosový samodiagnostický test 1ks
3,07 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Nosový samodiagnostický test na rýchle antigénové testovanie SARS-CoV-2 a chrípky A a chrípky B.