Woman secret BABY tehotenský test 2 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Woman secret BABY tehotenský test 2 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tehotenský test na včasné určenie gravidity v moči. Forma prúžkuurčené pre samotestovanie,možnosť použitia kedykoľvek v priebehu dňa,pozitívny výsledok do 40 sekúnd.Použitie: Pri použití testu postupovať podľa priloženého návodu na použitie.– Vybrať testovací prúžok z obalu.– Uchopiť prúžok za modrý koniec. Opačného konca sa nedotýkať, nakoľko by mohlo dôjsť ku skresleniu výsledku a ponoriť ho na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču po vyznačenú časť (MAX).– Položiť testovací prúžok na podložku. Počkať, pokým sa objavia farebné čiarky. Výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút.Viac na adcc.sk

Woman secret BABY tehotenský test tyčinkový 1+1 zdarma
4,86 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Woman secret BABY tehotenský test tyčinkový 1+1 zdarma
4,86 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tehotenský test určený na včasné zistenie tehotenstva z moču. Balenie obsahuje 2 tyčinky (1+1zadarmo). Test:určený pre samo testovanie,vďaka vysokej citlivosti 10mlU/ml je možné ho použiť už v prvý deň vynechania menštruácie,použitie v akúkoľvek dennú dobu,výsledok do 40 sekúnd.Použitie: Pri použití testu postupovať podľa priloženého návodu na použitie.Viac na adcc.sk

Woman secret BABY tehotenský test kazetový 1+1 zdarma
3,88 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Woman secret BABY tehotenský test kazetový 1+1 zdarma
3,88 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tehotenský test na včasné určenie gravidity v moči. Vďaka vysokej citlivosti 10mlU/ml umožňuje zistenie gravidity už 8. deň po oplodnení vajíčka.určené pre samotestovanie,použitie v akúkoľvek dennú dobu,pozitívny výsledok do 40 sekúnd. Použitie: Pri použití testu je potrebné postupovať podľa priloženého návodu.Viac na adcc.sk

RapiClear 5 x Lh strips 5 ks
5,78 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
RapiClear 5 x Lh strips 5 ks
5,78 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový ovulačný testNa určenie plodných a neplodných dní.Používa sa na determináciu prítomnosti ľudského luteinizačného hormónu (LH) vo vzorke moča.Použitie: Odoberie sa vzorka čerstvého moču. Testovací prúžok sa uchopí za farebnú časť, opačná biela strana sa ponorí do vzorky moču asi na 15 sekúnd. Testovací prúžok sa vytiahne z moču, položí na rovnú čistú podložku a 3 min. sa čaká na výsledok.Testovanie sa má začať približne 10 dní po začiatku menštruácie. Pre čo najpresnejší výsledok je potrebné testovať minimálne počas 5 po sebe idúcich dní, t.j. 1 test denne, alebo počas 10 dní, t.j. 1 test ob–deň.Viac na adcc.sk

Woman secret RIGHT TIME ovulačný test prúžkový 20v1
13,43 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Woman secret RIGHT TIME ovulačný test prúžkový 20v1
13,43 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Citlivý, rýchly jednokrokový test na jednorazové použitie na samotestovanie plodných dní ženy.Použitie: Do odobratej vzorky moču ponorte testovací prúžok a odčítajte výsledok. Vzorka moču sa odoberie do čistého a suchého plastového pohárika alebo do sklenenej nádobky. Testovací prúžok a testovaný moč musia mať izbovú teplotu. Prúžok sa vyberie z obalu a ponorí sa do testovaného moču presne po rysku. Po niekoľkých sekundách sa prúžok vyberie a položí sa vodorovne na suchú a čistú plochu. Výsledok sa dá odčítať po 40 sekundách od jeho použitia. Pozitívnym výsledkom je testovacia čiarka. Absencia tejto farebnej čiarky znamená negatívny výsledok. Na kontrolu funkčnosti testovacieho prúžku slúži farebná kontrolná čiarka, ktorá sa objaví, pokiaľ bol test urobený správne. Pokiaľ je testovacia čiarka rovnako tmavá alebo tmavšia než čiarka kontrolná, nastane ovulácia pravdepodobne počas nasledujúcich 24 – 48 hodín. Pokiaľ sa vo výsledkovej zóne neobjaví žiadna čiarka, výsledok je neplatný a odporúča sa test opakovať s novým balením.Viac na adcc.sk

Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia - 1 ks
3,95 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia - 1 ks
3,95 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Tento test má vyššiu než 99% presnosť pri určovaní tehotenstva v deň očakávanej menštruácie. Clearblue PLUS sa môže použiť 5 dní dopredu.Použitie:Použite podľa návodu uvedeného na obale.Vykonanie testu: Pri testovaní po dni očakávanej menštruácie môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dňa. Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou použite prvý ranný moč. Keď ste pripravená na testovanie, vyberte testovaciu tyčinku z fóliového obalu a zložte modrý kryt. Testovaciu tyčinku použite okamžite.Počkajte 2 minúty: modrá čiara v kontrolnom okienku označuje že test prebehol úspešne. Výsledok sa zobrazí v priebehu 2 minút. Výsledok neodčítajte, kým sa nezobrazí modrá čiara.Ak sa v priebehu 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, test neprebehol úspešne.Testovanie vzorky moču:Moč sa môže testovať v prúde alebo sa môže testovať jeho vzorka odobratá do čistej, suchej nádoby.Špičku menacu farbu nasmerovanú nadol vložte do prúdu moču alebo do odobratej vzorky moču (iba na 5 sekúnd).Farba špičky meniacej farbu sa rýchlo zmení na ružovú (tzn. že špička absorbovala moč). Treba ponechať špičku v prúde alebo vo vzorke moču celých 5 sekúnd.Špičku meniacu farbu držte nadol alebo testovaciu tyčinku nechajte vo vodorovnej polohe, až pokým sa v kontrolnom okienku neobjaví čiara.Interpretácia:Výsledok odčítajte 2 až 10 minút po vykonaní testu.Ak v okienku s výsledkom sa objaví symbol “+” , test označuje, že ste tehotná.Ak v okienku s výsledkom sa objaví symbol “-“ , test označuje, že nie ste tehotná.

Slovakiapharm TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT 2 kusy
4,18 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Slovakiapharm TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT 2 kusy
4,18 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Tehotenský test priamo do prúdu moču, citlivosť 10mlU/ml.Návod na použitie:1. Vyberte testovaciu tyčinku z alumíniového obalu, odstráňte krytku a ihneď použite.2. Pridržte odkrytú absorpčnú časť tyčinky smerom nadol v prúde moču len do doby, nežje úplne mokrá.3. Vyberte, krytkou zakryte absorpčnú špičku a položte na rovný povrch okienkami nahor.4. Výsledok vyhodnoťte do 5 minút. Po uplynutí tejto doby už výsledok neodčítavajte.5. Testovaciu tyčinku vyhoďte po jednorazovom použití do odpadkového koša.Určené pre samovyšetrovanie.Nie je určené pre vnútorné použitie.

RapiClear Tehotenský test Classic extra 2v1 2 ks
4,92 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
RapiClear Tehotenský test Classic extra 2v1 2 ks
4,92 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tehotenský test vo forme kazety na zistenie gravidity.Test obsahuje dve umelohmotné testovacie kazety. Citlivosť testu je 10 mIU/ml čo zaručuje vysokú presnosť a spoľahlivosť. Môžete ho použiť už piaty deň po oplodnení počas celých 24 hodín.Použitie: Testovaciu kazetu položiť na rovnú podložku.Odobrať vzorku čerstvého moču do čistej nádoby a priloženou pipetou odobrať vzorku moču. Aplikujú sa 4 kvapky moču do kruhového otvoru a čaká sa na výsledok.Viac na adcc.sk

Tehotenský test Clearblue Ultra včasný - 1 ks
4,58 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Tehotenský test Clearblue Ultra včasný - 1 ks
4,58 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Vyššia než 99 % presnosť pri určovaní tehotenstva odo dňa očakávanej menštruácie. Test sa môže použiť najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou.Použitie:Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou je vhodné použiť prvý ranný moč. Inak sa môže tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dna. Pred testom sa neodporúča piť veľa tekutín. Vykonanie testu:1. Fóliový obal sa odstráni a zloží sa kryt. Testovacia tyčinka sa má použiť okamžite.2. Možné sú 2 metódy testovania: a) Špička meniaca farbu sa ponechá pod prúdom moču celých 5 sekúnd. b) Do vzorky moču odobraného do čistej, suchej nádoby úplne namočte len špičku na celých 20 sekúnd.3. Znova sa nasadí kryt a testovacia tyčinka sa položí do vodorovnej polohy.4. Začnú sa odpočítavať 3 minúty. V kontrolnom okienku sa môže rýchlo začať objavovať čiara, ale pred interpretáciou výsledku JE NUTNÉ počkať 3 minúty.5. Interpretujú sa výsledky.DÔLEŽITÉ: Výsledok musí byť odčítaný do 10 minút po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času nie je vhodné brať do úvahy.

RapiClear Tehotenský test Strips 2v1 2ks
3,62 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
RapiClear Tehotenský test Strips 2v1 2ks
3,62 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tehotenský test vo forme prúžku na zistenie gravidity.Test obsahuje jednorazový prúžok, ktorý sa ponorí do odobratého moču, nechá sa pôsobiť 15 sekúnd. Na vykonanie testu budete potrebovať len čistý, suchý pohár. Výsledok sa objaví v priebehu 3 minút. Test sa dá použiť celých 24 hodín aj pred vynechaním menštruácie. Citlivosť testu je 10 mIU/ml čo zaručuje vysokú presnosť a spoľahlivosť.Použitie: Odobrať vzorku moču do čistej nádoby, z fólie vybrať testovací prúžok, ktorý uchopíme za farebnú časť. Bielu stranu prúžku ponoriť do vzorky moču na 15 sekúnd. Vytiahnúť prúžok, položiť na čistú podložku. Výsledok sa objaví do 3 minút.Viac na adcc.sk

Baby Top Test tehotenský - prúžok 1x2 ks
2,60 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Baby Top Test tehotenský - prúžok 1x2 ks
2,60 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový prúžkový tehotenský test na určenie včasnej gravidity. Balenie obsahuje 2 prúžky.Citlivosť testu je 10 mIU/ml čo zaručuje vysokú presnosť a spoľahlivosť.Použitie: Prúžok sa namočí do nádobky so vzorkou odobratého moču, nechá sa pôsobiť pár sekúnd.Pri teste a jeho vyhodnotení sa riaďte podľa priloženého návodu na použitie.

RapiClear Tehotenský test Direct extra 2v1 2 ks
5,21 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
RapiClear Tehotenský test Direct extra 2v1 2 ks
5,21 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tehotenský test vo forme tyčinky na zistenie gravidity.Test obsahuje dve jednorazové testovacie tyčinky, ktoré sa používajú priamo v prúde moča, kde je výsledok viditeľný do 1 minúty. Test má 99%-tnú spoľahlivosť. Test je konštruovaný k hygienickému použitiu aj do iných ako domácich podmienok a je schopný diagnostikovať tehotenstvo z moča kedykoľvek v priebehu 24 hodín. Citlivosť testu je 10mlU/ml.Použitie: Vybrať testovaciu tyčinku z fólie, odstrániť ochrannú čiapočku. Tyčinku uchopiť tak, aby absorpčná časť smerovala dolu. Vymočiť sa na absorpčnú časť tyčinky (najmenej 10 sekúnd). Položiť testovaciu tyčinku na rovnú podložku, čakať na výsledok.Viac na adcc.sk

Ovulačný test Clearblue digitálny 1x1 set
24,14 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Ovulačný test Clearblue digitálny 1x1 set
24,14 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Ovulačný test pre ženy. Výhody: slúži na určenie najplodnejších dní v priebehu menštruačného cykluurčený na domáce použitiedeteguje prudké zvýšenie hladiny luteinizačného hormónu (LH) v moči Hladina LH sa prudko zvyšuje približne 24 – 36 hodín pred vypustením vajíčka z vaječníka, čo je proces známy pod názvom ovulácia. Deň detekcie prudko zvýšenej hladiny LH a nasledujúci deň sú vaše najplodnejšie dni.Dva najplodnejšie dni sa začínajú od času detekcie prudko zvýšenej hladiny LH. Pohlavný styk v týchto 48 hodinách maximalizuje vašu šancu otehotnieť.Použitie: Deň testovania je uvedený na vonkajšom obale testu pod dĺžkou cyklu, ktorý je definovaný počtom dní.Návod na použitie: Vytiahnite testovaciu tyčinku z fóliového obalu a tyčinku hneď použite. Pred samotnou aplikáciou moča na testovaciu tyčinku je potrebné vložiť tyčinku do držiaka testu. Následne treba postupovať podľa návodu uvedeného na obale produktu.Keď test preukáže prudko zvýšenú hladinu LH, môžete prestať testovať a zvyšné testovacie tyčinky spolu s držiakom vám zostanú na testovanie počas dalšieho cyklu, ak to bude potrebné.Ak chcete zistiť dĺžku svojho cyklu, deň, keď sa cyklus začne (prvý den menštruácie), označte ako deň č. 1 a pokračujte v počítaní až do dňa pred začiatkom ďalšej menštruácie. Počet dní bude predstavovať dĺžku cyklu.Ak nepoznáte obvyklú dĺžku svojho cyklu, odporúčame vám pred testovaním počkať najmenej jeden menštruačný cyklus a zaznamenať si dĺžku tohto cyklu. Ak sa dĺžky vašich cyklov odlišujú o viac než 3 dni, na vypočítanie správneho dňa na vykonanie testu použite najkratší cyklus, ktorý ste v priebehu posledných 6 mesiacov mali.DALŠIE INFORMÁCIELikvidácia držiaka testu: Keď prestanete používat držiak testu, vyberte z neho všetky batérie oddelením hornej a dolnej polovice (začnite na konci, ktorý je bližšie k displeju). Vyberte všetky batérie, ktoré sa nachádzajú pod hlavným kovovým krytom. Batérie recyklujte v súlade s príslušnými nariadeniami. Upozornenie:Batérie nerozoberajte, nenabíjajte ani nevyhadzujte do ohňa. Zabránte prehltnutiu.Uchovávajte mimo dosahu detí. Zvyšnú cast držiaka recyklujte v súlade s príslušnými nariadeniami o elektrických zariadeniach.Elektrické zariadenia nevyhadzujte do ohňa.Opätovné používanie držiaka testuAk sa držiak počas vykonávania testu zamočil, dôkladne ho poutierajte. Dalšie testovanie nie je možné, kým sa na displejizobrazuje výsledok alebo symboly označujúce chyby. Výsledok sa zobrazuje 8 minút (alebo 2 minúty, ak ste z dôvodu prázdneho displeja vysunuli testovaciu tyčinku). Ak ste moč odobrali do nádoby, držiak testu môžete znova použiť, len čo bude displej prázdny. Ak ste pripravená opät použiť držiak testu, postupujte podla pokynov od kroku 1 s novou testovacou tyčinkou.Držiak používajte len na testovacie tyčinky dodávané s ovulačným testom Clearblue Digital.Ovulačný test na domáce testovanie. Iba na diagnostické použitie in vitro.Skladujte pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí.Testovaciu tyčinku nepoužívajte, ak je foliový obal poškodený.Nepoužívajte testovaciu tycinku po uplynutí dátumu exspirácie.Testovacie tyčinky nepoužívajte opakovane. Nie je vhodné ako antikoncepcia.

MaybeBaby strip 2v1 2 ks
3,48 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
MaybeBaby strip 2v1 2 ks
3,48 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

MaybeBaby pásikový (prúžkový) tehotenský test hCG je rýchly jednokrokový test určený na kvalitatívne stanovenie ľudského choriogonadotropínu (hCG hormón) v moči za účelom zistenia tehotenstva v skorom štádiu.Je určený na diagnostické samotestovanie. Použitie:Pred použitím je potrebné pozorne si prečítať návod na použitie.

MaybeBaby midstream 2v1 2 ks
6,21 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
MaybeBaby midstream 2v1 2 ks
6,21 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

MaybeBaby tyčinkový tehotenský test hCG je rýchly jednokrokový test určený na kvalitatívne stanovenie ľudského choriogonadotropínu (hCG hormón) v moči za účelom zistenia tehotenstva v skorom štádiu.Je určený na diagnostické samotestovanie in vitro.Použitie:Pred použitím je potrebné pozorne si prečítať návod na použitie.

GS Mamatest Comfort 10 tehotenský test, 1 ks
3,43 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
GS Mamatest Comfort 10 tehotenský test, 1 ks
3,43 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu, ktorý sa objavuje v moči už vo veľmi včasnom období tehotenstva.Použitie:Po vložení testovacej tyčinky do prúdu moču sa nasáva absorbovaná moč pozdlž membrány.Akonáhle moč obsahujúci hCG dosiahne testovaciu oblasť v membráne, príde k vzniku farebného prúžku.Neprítomnosť tohto prúžku naznačuje negatívny výsledok.

Tehotenský test Clearblue Digital 1ks
8,03 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Tehotenský test Clearblue Digital 1ks
8,03 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Tehotenský digitálny test Clearblue s indikátorom počatia umožňuje dvojnásobné potvrdenie výsledku. Symbol na teste potvrdí alebo vyvráti tehotenstvo a v prípade potvrdenia ukáže ako dlho t.j. koľko týždňov pretrváva tehotenstvo (koľko týždňov je žena tehotná). Má moderný digitálny displej, ktorý dáva ľahko čitateľné digitálne výsledky.Digitálny tehotenský test Clearblue s indikátorom počatia je:presný viac ako z 99% od dňa očakávanej periódy;test, ktorý prezradí počet týždňov, od doby, kedy došlo k počatiu;citlivý a má jednoduchý spôsob použitia;priebeh testu zobrazuje symbolom presýpacích hodín.Použitie:Pri testovaní odo dňa, kedy mala nastať menštruácia, je zisťované tehotenstvo pomocou tohto testu ktorúkoľvek dennú dobu.Ak robíte test v dobe pred očakávanou menštruáciou, použite prvý ranný moč. Použitie prvého ranného moču je pre presný výsledok indikátora počatia nevyhnutné. Pred testovaním neprijímajte nadmerné množstvo tekutín.I. KROKTest sa robí v prúde moču: pridrží sa len absorpčná sonda smerom dole v prúde moču po dobu 5 sekúnd. Pozor, aby nebol namočený zvyšok testovacej tyčinky. Následne sa nasadí opät kryt. Položíte testovaciu tyčinku vodorovne.Testuje sa odobratá vzorka moču v čistej, suchej nádobke: do moča sa vloží len absorpčná sonda smerom dole, ako je zobrazené, na dobu 20 sekúnd. Následne sa môže nasadiť kryt, položí sa testovacia tyčinka vodorovne.II. KROKPrebiehajúci test bude signalizovaný blikajúcim symbolom (presýpacie hodiny). Keď symbol prestane blikať, objaví sa výsledok.III. KROKNa displeji sa (v priebehu 1-3 min.) zobrazí výsledok. Indikátor počatia, ktorý umožňuje previesť odhad doby počatia sa zobrazí na displeji spolu s výsledkom “ste tehotná”. Výsledok zostane na displeji po dobu približne 24 hodín.Indikátor počatia má pri určení otehotnenia presnosť 92%. Odhad je založený na hladine Hormónu hCG (ľudský choriový gonadotropín) v moči. Hladina hCG sa u rôznych žien líši, vtedy je možné, že indikátor počatia príležitostne ukazuje falošné výsledky. Presnosť výsledku (Ste tehotná/ Nie ste tehotná) je pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie viac než 99%.

Baby Top Test LH ovulačný - 7 prúžkový jednokrokový 7 ks
6,08 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Baby Top Test LH ovulačný - 7 prúžkový jednokrokový 7 ks
6,08 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Baby Top Test® jednokrokový ovulačný test na určenie plodných a neplodných dní.Používa sa na determináciu prítomnosti ľudského hormónu (LH) vo vzorke moča.Obsah balenia:7 testov vo forme prúžku.Použitie:Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.Odoberte vzorku čerstvého moču.Testovací prúžok uchopte za farebnú časť, opačnú bielu stranu ponorte do vzorky moču po označenie MAX približne na 10 sekúnd.Následne testovací prúžok uložte na suchú a čistú podložku a čakajte na výsledok.Výsledok sa zobrazí v priebehu 3 minút, najneskôr do 10 minút od vykonania testu.

Baby Top Test tehotenský tyčinkový 2 ks
4,19 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Baby Top Test tehotenský tyčinkový 2 ks
4,19 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednokrokový tyčinkový tehotenský test na určenie včasnej gravidity. Citlivosť testu je 10mlU/ml.Obsah2 testovacie tyčinkyPoužitieJednorazová testovacia tyčinka sa používa priamo v prúde moču, kde výsledok je viditeľný do 1 minúty.Test je konštruovaný k hygienickému použitiu a je schopný diagnostikovať tehotenstvo z moču kedykoľvek v priebehu 24 hodín.

Singclean Graviclean Tehotenský prúžkový test 3ks
1,88 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Singclean Graviclean Tehotenský prúžkový test 3ks
1,88 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Tehotenský test Singclean – je rýchly tehotenský test.Zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu (hCG), ktorý sa objavuje v moči v tehotenstva. Test obsahuje 3 prúžky.zo vzoriek močuje možné vykonať kedykoľvek počas dňapresnosť a spoľahlivosť viac ako 99%trojnásobná istota, výsledok do 3 minútVykonanie testuTestovanie vykonávajte pri bežnej izbovej teplote (15-30 °C).Odoberte vzorku moču do čistej, suchej nádoby.Vyberte testovací prúžok z fóliového vrecka.So šípkami smerujúcimi k moču ponorte testovací prúžok zvisle do moču na aspoň 10-15 sekúnd.DÔLEŽITÉ: Prúžok neponárajte do moču nad vyznačenú maximálnu líniu (MAX), inak test neprebehne správnym spôsobom! Vyberte testovací prúžok z moču, umiestnite ho na a neabsorpčný plochý povrch a začnite merať čas Viď obrázok nižšie.Akonáhle test začne reagovať, môžete si všimnúť svetlo sfarbený tok pohybujúci sa cez oblasť testovacích prúžkov (T) a kontrolných prúžkov (C) na testovacom prúžku.Odčítajte výsledok do 3 minút.Pokiaľ sa neobjaví žiadna farebná čiara, počkajte o 1 minútu dlhšie.Niektoré pozitívne výsledky môžu byť pozorované do 1 minúty alebo menej v závislosti od koncentrácie hCG.Po 10 minútach už výsledok neodčítajte.Interpretácia výsledkov :Negatívny výsledok (nie ste tehotná): V oblasti kontrolnej čiary (C) sa objaví jedna farebná čiara. V oblasti testovacej čiary (T) sa neobjaví žiadna čiara. To znamená, že pravdepodobne nie ste tehotná.Pozitívny výsledok (ste tehotná): Objavia sa dve odlišné farebné čiary. Jedna línia by mala byť v oblasti kontrolnej línie (C) a ďalšia línia by mala byť v oblasti testovacej línie (T). Jedna čiara môže byť svetlejšia ako druhá; nemusia sa zhodovať. To znamená, že ste pravdepodobne tehotná.Neplatný výsledok: Výsledok je neplatný, pokiaľ sa v kontrolnej oblasti (C) neobjaví žiadna farebná čiara, aj keď sa čiara objaví v oblasti testovacej čiary (T).Mali by ste opakovať test s novou testovacou sadou.Dôležité upozorneniaPred vykonaním testu si prečítajte všetky informácie v tomto návode na použitie. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti vytlačenej na fóliovom vrecku. Skladujte v suchu pri teplote 4 – 30 °C. Chráňte pred mrazom. Nepoužívajte, ak je vrecko roztrhnuté alebo poškodené. Držte mimo dosahu detí. Táto sada je určená výhradne na vonkajšie použitie. Neprehĺtajte, nepoužívajte vnútorne. Neotvárajte vrecko s testovacou fóliou, kým nie ste pripravení začať test. Použitý test by mal byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.

Singclean Graviclean Tehotenský tyčinkový test 2ks
2,90 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Singclean Graviclean Tehotenský tyčinkový test 2ks
2,90 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Tehotenský test Singclean – je rýchly tehotenský test.Zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu (hCG), ktorý sa objavuje v moči v tehotenstva. Test obsahuje 2 kazetky.zo vzoriek močuje možné vykonať kedykoľvek počas dňapresnosť a spoľahlivosť viac ako 99%dvojnásobná istota, výsledok do 3 minútVykonanie testuTestovanie vykonávajte pri bežnej izbovej teplote (15–30 °C). Odoberte vzorku moču do čistej, suchej nádoby. Vyberte testovací prúžok z fóliového vrecka. MidStream: Vzorku moču/moč je možné aplikovať priamo na absorbčnú časť, prípadne je možné vzorku moču umiestniť do suchej a suchej nádoby a potom ponoriť do moču iba absorpčnú špičku MidStream testu po dobu aspoň 10–15 sekúnd. Pri namáčaní do moču neprekračujte šípku vyznačenú na teste. Po vybratí testu z moču okamžite položte test na rovný povrch okienkom s výsledkom smerom nahor a potom začnite merať čas. Akonáhle test začne reagovať, môžete si všimnúť svetlo sfarbený tok pohybujúci sa cez oblasť testovacích prúžkov (T) a kontrolných prúžkov © na testovacom prúžku. Odčítajte výsledok do 3 minút. Pokiaľ sa neobjaví žiadna farebná čiara, počkajte o 1 minútu dlhšie. Niektoré pozitívne výsledky môžu byť pozorované do 1 minúty alebo menej v závislosti od koncentrácie hCG. Po 10 minútach už výsledok neodčítajte.Interpretácia výsledkovNegatívny výsledok (nie ste tehotná): V oblasti kontrolnej čiary © sa objaví jedna farebná čiara. V oblasti testovacej čiary (T) sa neobjaví žiadna čiara. To znamená, že pravdepodobne nie ste tehotná.Pozitívny výsledok (ste tehotná): Objavia sa dve odlišné farebné čiary. Jedna línia by mala byť v oblasti kontrolnej línie © a ďalšia línia by mala byť v oblasti testovacej línie (T). Jedna čiara môže byť svetlejšia ako druhá; nemusia sa zhodovať. To znamená, že ste pravdepodobne tehotná.Neplatný výsledok: Výsledok je neplatný, ak sa v kontrolnej oblasti © neobjaví žiadna farebná čiara, aj keď sa čiara objaví v oblasti testovacej čiary (T). Vy mali opakovať test s novou testovacou sadou. Čo mám robiť, keď už poznám výsledok? Pozitívny výsledok (2 prúžky) Navštívte čo najskôr ženského lekára, ktorý by Vás mal vyšetriť a potvrdiť, že ste tehotná. Za istých okolností sa môže stať, že dostanete falošne pozitívny výsledok. Lekár Vám tiež poskytne ďalšie informácie a rady týkajúce sa Vášho tehotenstva. Pozri tiež „Obmedzenie”. Negatívny výsledok (jeden prúžok) Ak sa domnievate, že ste tehotná, hoci je výsledok negatívny (napríklad kvôli vynechaniu pravidelného menštruačného krvácania), môžete test zopakovať o niekoľko dní neskôr. Ak je výsledok opäť negatívny, navštívte lekára . Pozri tiež „Obmedzenie”.Obmedzenie testuRovnako ako pri ktoromkoľvek inom diagnostickom úkone malo by byť tehotenstvo potvrdené lekárom, ktorý vykoná potrebné klinické a laboratórne vyšetrenia. Vo veľmi skorej fáze tehotenstva sú vo vzorkách moču prítomné veľmi nízke hladiny hCG (menej ako 50 mIU/ml). Pretože významný počet tehotenstiev v prvom trimestri končí z prirodzených dôvodov, výsledok testu by mal byť slabo pozitívny potvrdený opätovným testovaním s prvou vzorkou moču zo vzorky odobratým o 48 hodín neskôr. Tento test spoľahlivo detekuje intaktný hCG až do 300 000 mlU/mL. Nedetekuje spoľahlivo produkty degradácie hCG, vrátane voľný beta hCG a fragmenty beta jadra. Kvantitatívne testy používané na detekciu hCG môžu detekovať produkty degradácie hCG a preto môže nesúhlasiť s výsledkami tohto rýchleho testu. Tento test môže poskytnúť falošne pozitívne výsledky. Mnoho stavov iných ako tehotenstvo, vrátane trofoblastického ochorenia a niektoré netrofoblastické novotvary, vrátane nádorov vaječníkov, rakoviny prsníka a rakoviny pľúc, spôsobujú zvýšené hladiny hCG, preto by prítomnosť hCG v moči nemala byť používaná na diagnostiku tehotenstva, pokiaľ tieto stavy nie sú vylúčené. Tento test môže poskytnúť falošne negatívne výsledky. Falošne negatívne výsledky sa môžu objaviť, keď sú hladiny hCG pod citlivostnú úroveň testu. Ak je stále podozrenie na tehotenstvo, prvá ranná vzorka moču by mal byť odobraný po 48 hodinách a testovaný. V prípade podozrenia na tehotenstvo a stále negatívne výsledky testu, navštívte lekára pre ďalšiu diagnostiku. Tento test poskytuje predpokladanú diagnózu tehotenstva. Potvrdenú diagnózu tehotenstva by mal vykonať iba a lekár po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov. 

PLUS LEKÁREŇ Tehotenský test 2ks
2,81 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
PLUS LEKÁREŇ Tehotenský test 2ks
2,81 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024

Jednorazový, vysoko presný tehotenský test s citlivosťou 10 mlU/ml. Dve testovacie prúžky detekujú prítomnosť tehotenského hormónu hCG pomocou vzorky moču.